This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

23 Julai 2009

Penjelasan Umum: Gagasan MASGUM dan ASPENA IPGM

oleh: Mohd. Hafezi bin Abdul Hamid (selempang_nusantara@yahoo.com)

Dalam era 80an dan 90an, maktab-maktab perguruan di Malaysia cukup terkenal dalam seni pengucapan awam terutamanya bahas dan pidato. Keupayaan guru-guru pelatih dalam seni pengucapan awam pada ketika itu berjaya membina keterampilan dan wibawa diri yang dihormati dan disegani. Bahkan, sudut pidato berjaya diwujudkan dalam beberapa buah maktab tatkala itu, telah memberikan ruang kepada guru-guru pelatih meluahkan kebijaksanaan dalam berbicara, gagasan idea, dan pandangan yang dilontarkan di samping meningkatkan kemahiran insaniah.

Untuk mengambil kembali ‘semangat’ ini, maka Kelab Seni Pengucapan Awam (KESPA) IPGM Kampus Bahasa Melayu berhasrat untuk menggerakkan gagasan besar penubuhan Majlis Seni Pengucapan Awam IPGM (MASGUM) dan Akademi Seni Pengucapan Awam Sentral IPGM (ASPENA). Idea ini telah terlahir daripada Encik Mohd. Hafezi bin Abdul Hamid dalam Kursus Induksi KESPA IPBMM pada 31 Januari 2008. Pada peringkat awal, idea ini mendapat respons positif dan sokongan yang amat baik daripada barisan pensyarah penasihat, jawatankuasa dan ahli KESPA sendiri.

Idea ini dilontarkan setelah beliau melakukan pemerhatian dan penilaian semula dalam beberapa aspek:

 1. Belum ada lagi satu organisasi induk selama ini yang menyebabkan aktiviti berkaitan pengucapan awam dalam IPGM adakala bersifat bermusim dan ‘cukup selesai’.
 2. Kemampuan pasukan dan imej IPGM acapkali ketika bertanding bersama pasukan IPT amat memerlukan suatu ‘nafas baharu’ dan lebih segar.
 3. Hasil pengamatan dan pengalaman beliau dengan teman-teman dari Majlis Debat Universiti-universiti Malaysia (MADUM), IPGM memerlukan satu organisasi kebangsaan sebagai penggerak yang lebih efektif dan disegani.
 4. Hasil penilaian dan tafsiran selepas perbincangan dengan rakan-rakan dari negara-negara ASEAN yang lain.
 5. Gagasan ini adalah seiring dengan kedudukan status IPGM, teras pembangunan modal insan dan teras memartabatkan profesion keguruan di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010).
 6. Wadah yang mampu menggerakkan pelbagai program dan pembangunan keterampilan komunikasi secara profesional dengan lebih sistematik dan jelas fungsinya.
 7. Kekuatan IPGM dalam seni pengucapan awam perlu berada pada suatu imej lebih berwibawa, punya daya tarikan dan keistimewaan tersendiri.
 8. Keperluan semakin mendesak dalam masyarakat akan kepentingan pidato (raja segala pengucapan awam).
 9. Pembangunan modal insan melalui nilai tambah yang lebih efektif dengan kaedah dan modul lebih tersusun serta corak latihan lebih profesional kepada bakal-bakal guru kelak.
Majlis Seni Pengucapan Awam IPGM (MASGUM)

Majlis ini merupakan induk peringkat kebangsaan. Majlis ini berfungsi:

 1. Majlis induk kepada semua organisasi seni pengucapan awam 27 IPGM.
 2. Menjadi organisasi utama dalam menjalankan rangkaian perhubungan dan tanggungjawab dengan organisasi lain seperti MADUM, Pusat Latihan Pidato Profesional Malaysia, Kelab Debat IPT, Kelab-kelab Pidato di negara ASEAN, kementerian-kementerian dan badan bukan kerajaan.
 3. Majlis ini memegang dokumen-dokumen penting dan diselaraskan dalam satu sistem yang lebih baik, tersusun dan bertanggungjawab.
 4. Menjadi sumber rujukan utama, merancang dan menyediakan latihan, kursus, pertandingan serta khidmat kepakaran (jurulatih / hakim / penceramah / fasilitator / moderator) kepada mana-mana jemputan atau pertandingan yang diterima mahupun dianjurkan.
Akademi Seni Pengucapan Awam Sentral IPGM (ASPENA)

ASPENA merupakan pusat latihan dan pembangunan yang ditempatkan di sebuah IPG yang akan menjadi akademi sentral di bawah kendalian MASGUM. Peranan:

 1. Menyediakan latihan, cara-cara, dan teknik pengucapan awam dengan lebih tersusun, bersistematik dan berwibawa.
 2. Mempunyai modul latihan sendiri berlandaskan modul latihan seni pengucapan awam dalam pendidikan, keguruan dan modul seni pengucapan awam dalam sosial dan masyarakat.
 3. Menyediakan latihan kejurulatihan dan kehakiman kepada bakal-bakal guru sebelum turun ke dalam dunia institusi persekolahan dan masyarakat yang sebenar.
 4. Memberikan pengiktirafan kepada peserta-peserta dalam seni pengucapan awam dengan kelayakan pensijilan yang lebih baik, diiktiraf dan diyakini.
 5. Pusat latihan utama kepada semua organisasi seni pengucapan awam IPGM. IPGM yang lain boleh menjadi pusat latihan cawangan untuk mengembangkan latihan-latihan yang diterima daripada pusat.
Maklum balas hingga kini

Untuk makluman, gagasan MASGUM dan ASPENA telah dicanangkan kepada sebahagian pensyarah dan peserta-peserta Pertandingan Pidato IPGM 2008. Respons yang diterima terutamanya daripada kalangan peserta amat-amat memberangsangkan dan cukup menggalakkan. Bahkan sudah ada IPGM yang mula menggerakkan usaha penubuhan kelab/persatuan di tempat masing-masing untuk menjayakan hasrat murni ini.

Buat masa ini, KESPA IPGM Kampus Bahasa Melayu menjadi sekretariat penaja dan tempat rujukan untuk menggerakkan gagasan tersebut. Perbincangan dan bimbingan kepada penggerak IPGM yang lain masih berjalan dan semakin banyak permintaan draf penubuhan KESPA serta Pelan Pembangunannya daripada pihak-pihak yang lain. Kini, pihak KESPA IPGM Kampus Bahasa Melayu dalam usaha untuk menyiapkan pelan rancangan Kongres Seni Pengucapan Awam IPGM Kebangsaan sebagai landasan ke arah menjadikan gagasan ini suatu realiti dan diterima oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Besarlah harapan kami daripada pihak penaja agar gagasan dan usaha murni ini mendapat sokongan penuh daripada semua pihak. Gagasan ini sebenarnya melihat ke arah masa depan (survival) profesion keguruan dalam konteks pembangunan modal insan berlandaskan PIPP. Hanya dengan hati yang benar-benar ikhlas, semangat bersama, kesungguhan gerak kerja, panjatan doa kepada-Nya maka usaha ini bukan hanya suatu ilusi sepi. Jumpa anda di puncak jaya!

Kumpul bersama adalah permulaan,
Kekal bersama adalah peningkatan,
Bekerjasama adalah kejayaan.


Beliau merupakan tenaga pengajar daripada Pusat Latihan Pidato Profesional Malaysia dan dianugerahkan Certificate Profesional Motivator. Beliau seringkali dijemput sebagai hakim pertandingan seperti Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu, Pertandingan Pantun Kebangsaan, Pertandingan Debat dan lain-lain lagi yang seumpama dengannya. Beliau juga merupakan Penerima Anugerah Pengasuh Bahasa IBMM-DBP pada tahun 2002.

*untuk edaran kepada semua Institut Pendidikan Guru Malaysia

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More